Vigtig meddelelse

Nyhedsinformation  fra Bestyrelsen

  
Forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tune den 4. December 2019

Information om ny affaldsordning:

Bestyrelsen har haft møde med Jacob Egede Hansen fra KLAR Forsyning mandag 2. december angående den nye affaldsordning for Greve Kommune, som træder i kraft 1. maj 2020.

Særlig fokus er der på parcelhusene i Tune Høj og Nordgårdsvej 69-111, idet der ikke er direkte
adgangsforhold ift. offentlig vej som i Løvkærparken og Nordgårdsvej 1 – 67.

Her har KLAR Forsyning præsenteret bestyrelsen for forskellige løsninger, som vi gerne vil
informere om ved et møde i januar eller februar med deltagelse af KLAR Forsyning.

De berørte ejendomme vil få nærmere information på mail, når vi har en dato.

Hilsen bestyrelsen Tune Høj.

 

-------------------------------------------------------------
 

Tune den 3. april 2019

Din evt. NETS/PBS-aftale for Grundejerforeningen Tunehøj

Som meddelt på den netop afholdte generalforsamling skal det hermed tydeliggøres at
alle medlemmer SKAL opsige deres NETS/PBS-aftale vedrørende kontingent til
Grundejerforeningen Tunehøj, hvis det ikke allerede er sket.

Da det igennem de sidste par år har været nævnt at den enkeltes aftale med NETS/PBS
skal
opsiges, forventes det ikke at kontingenter for 2019 kommer til foreningens bankkonto
via NETS/PBS længere.

Såfremt der alligevel bliver betalt via NETS/PBS vil det være umuligt at identificere den/de der
har betalt beløbet og som det blev sagt på generalforsamlingen, vil sådanne betalinger via NETS/PBS blive anset for sponsorater til foreningen, da aftalen med NETS/PBS er opsagt for to år siden.

Et eksempel på en NETS/PBS information og uidentificeret betaler:
02.11.2018  Div. indb. kort 876449709 / 71   4.600,00

Hvis et medlem mener at have betalt for meget i kontingent i 2018 vil tilbagebetaling /
alternativ modregning i kontingentopkrævningen for 2019 kunne ske.

Det kræver blot at der modtages dokumentation for betalingerne i 2018, og de kan leveres på
mail  freiberg@tunenet.dk eller alternativt lægges i postkassen til Tunehøj 40.

Dersom tilbagebetaling ønskes, skal den bankkonto hvortil tilbagebetalingen skal ske
tillige angives.

Ved den kommende kontingentopkrævning med forfald 1. maj 2019 skal der i teksten til
modtager anføres:

LØV xx, for beboerne i Løvkærparken (xx er hus/parcel nummer),

NOR xxx for beboerne på Nordgårdsvej  (xxx er hus/parcel nummer) og

TUN xx for beboerne på Tunehøj (xx er også her hus/parcel nummer).

Indbetalingen af kontingent kan kun registreres korrekt dersom den tekst der afføres i
"tekst til modtager" udfyldes sådan som beskrevet i eksemplerne herover.

Med venlig hilsen
Bernt Freiberg
Kasserer
Mobil 2191 9450